Skip to main content

Завідувач відділу
Юрасов Олександр Олексійович

Науковий напрям досліджень відділу
Сучасні технології та прикладні методи організації програмно – технічного середовища комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, та моделюючих комплексів АСУ складними динамічними об’єктами.

Основні науково – технічні завдання 

  • Розробка та впровадження перспективних технологій та методів створення розподіленого програмно – технічного середовища інформаційно-аналітичних систем, та моделюючих комплексів АСУ. 
  • Розробка загальної архітектури, специфікацій, регламентів та схем інформаційної взаємодії АРМ та інших складових апаратно - програмного комплексу інформаційно-аналітичних систем, та моделюючих комплексів АСУ.
  • Розробка організаційно-методичного забезпечення та сценаріїв реалізації задач управління. 
  • Створення та підтримка функціонування розподіленої системи колективного проектування на базі єдиної бази даних документів та закритої локальної мережі. 

Основні досягнення

  • Розробка, та налагодження макетів та дослідних зразків: 

- автоматизованої інформаційної системи для управління інженерно-технічним забезпеченням штабу озброєння Збройних сил України - Технологія;

- автоматизованої системи управління тренажно-моделюючим комплексом Центру підготовки космонавтів ім. Ю.О. Гагаріна - ТМК;

-Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій (УІАС НС);

- програмно-апаратного комплексу національного реєстру українських інформаційних ресурсів (НРІР);

- системи інформаційно-аналітичного забезпечення Ради національної безпеки і оборони України;

- створення та підтримка функціонування діючих макетів інформаційно-аналітичних систем та моделюючого комплексу АСУ авіаційним комплексом.

  • Розробка методів та засобів комп’ютерного моделювання систем організаційного управління.
  • Створення спеціалізованих комп’ютерних моделюючих комплексів на засадах сучасних архітектурних рішень із застосуванням сервісно-орієнтованого мультиагентного підходу та мережецентричних принципів управління.
  • Дослідження та моделювання механізмів та методів забезпечення живучості комп’ютерних моделюючих комплексів систем організаційного управління спеціального призначення.
  • Розробка та моделювання сценаріїв управлінської діяльності на основі сценарно-імітаційного підходу.

Співробітник відділу Додонов В.О. став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки у 2019 році.