Skip to main content

Шифр

Найменування науково-дослідної роботи

Науковий керівник

«СЦЕНАРІЙ»

(2019–2023)

«Методи та засоби комп’ютерного моделювання сценаріїв аналітичної діяльності в системах організаційного управління»

О.Г. Додонов

«Індекс»

(2019–2023)

«Розробити та дослідити наукометричні сервіси бази даних «Україніка наукова»

А. А. Крючин

«Ідентифікація»

(2019–2023)

«Розробити і дослідити методи локації та ідентифікації важких рухомих об’єктів і техногенних подій на основі сейсмології і цифрової лазерної інтерферометрії»

В.В. Петров

«Нановізор»

(2019–2023)

«Дослідити та розробити методи аналізу структури нанооб’єктів та відображення інформації когерентними джерелами світла»

А. А. Крючин

«Нанозахоплювач»

(2020-2023)

«Нанозахоплювачі – новий підхід щодо ефективного, неінвазивного та безпечного біологічного аналізу»

А.С. Лапчук

«ТРАНСФЕР»

(2018 –2022)

«Розробити методи отримання, обробки та застосування знань різної природи при підтримці прийняття рішень у соціотехнічних системах»

В.В. Циганок

«Модель-Мережа»

(2019-2021)

«Розробити і дослідити моделі функціонування та методи оцінки ефективності систем моніторингу рухомих об’єктів з мережецентричною архітектурою в умовах впливу навмисних завад »

В.В. Петров

«Промінь»

(2019-2021)

«Розробити та дослідити високоефективні мікрорельєфні структури та елементи перетворення світлових потоків»

В.В. Петров

«СУБМІКРОН»

(2017-2021)

«Розробити технологію довгострокового зберігання даних з використанням методів субмікронної літографії»

В.В. Петров

«LIVE – 2017»

(2016–2020)

"Розробити механізми підвищення живучості для забезпечення функціональної стійкості систем організаційного управління об’єктів критичних інфраструктур"

О.Г. Додонов

«Навігатор»

(2016–2020)

"Розробити та дослідити моделі предметних областей при формуванні баз знань і забезпеченні семантичного пошуку"

Д.B. Ланде

"Аналітика-2016"

(2016-2020)

"Розробити методи управління інформаційно-аналітичною діяльністю при використанні інформаційних ресурсів комп’ютерних мереж"

О.Г. Додонов

"Візир"

(2016-2020)

"Розробити та дослідити методи оперативної обробки та аналізу сцен на поточних зображеннях в системах моніторингу від різнотипних датчиків зовнішньої інформації"

В.В. Петров

«DOMOS – 2018»

(2018-2019)

«Розробити і дослідити способи, методи і засоби аналізу й підвищення живучості систем організаційного управління високотехнологічних об’єктів і критичних інфраструктур»

О.Г. Додонов

«Субмікрон-2»

(2018-2019)

«Дослідити та розробити технологію формування субмікронних структур сфокусованим лазерним випромінюванням»

В.В. Петров

«Тренд»

(2014-2018)

«Розробити та дослідити методи розширеного пошуку інноваційних напрямків розвитку з використанням баз даних реферативної інформації»

А. А. Крючин

«УЗОР-2014»

(2014-2018)

«Дослідити та розробити технології комп‘ютерного моделювання систем керування знаннями при проведенні аналітичної діяльності»

О.Г.Додонов

«Візир»

(2016-2018)

«Розробити та дослідити методи оперативної обробки та аналізу сцен на поточних зображеннях в системах моніторингу від різнотипних датчиків зовнішньої інформації »

В.В. Петров

«Нанокод»

(2014-2018)

«Дослідити та розробити методи створення високоефективних систем фокусування оптичного випромінювання та обробки зображень на основі інтегральної і дифракційної оптики»

А.А. Крючин

«Спектр»

(2016-2018)

«Створити комплексну технологію виготовлення мікропризмових оптичних структур зі зменшеним хроматизмом та підвищеним світло повертанням»

В.В. Петров

«Нановимір»

(2014-2018)

«Розробити і дослідити методи цифрової лазерної інтерферометрії для геофізичних вимірювань»

В.В. Петров

«Стратегія»

(2015-2017)

«Теоретичні та технологічні засади експертної підтримки прийняття рішень при побудові стратегічних планів»

В.В.Циганок

«Норма-2» >

(2015-2017)

«Дослідження особливостей створення адаптивних хмарних інфраструктур у змінних умовах функціонування»

О. Я. Матов

«Нано»

(2017)

«Дослідження впливу локалізованих плазмонів на процеси формування поверхневих нанорельєфів в композитних структурах «наночастинки Ag/плівка ХСН»»

В.М.Рубіш

«Розмір»

(2013-2016)

"Дослідження і розробка технології лазерного запису нанорозмірних елементів в системах реєстрації інформації"

В.В.Петров

«МОДУС – 20»

(2012-2016)

"Розробка методів та засобів комп’ютерного моделювання систем організаційного управління"

О.Г. Додонов

KIM –2013

(2013-2015)

"Розробити та дослідити методи забезпечення живучості комп’ютерних інформаційних мереж для високотехнологічних об’єктів "

О.Г.Додонов

ГІПЕРНЕТ

(2013-2015)

"Розробити теоретичні засади моделювання інформаційних мереж на базі методології інформаційного пошуку та гіперкомплексних числових систем "

Д.В. Ланде

Інтеграція

(2013-2015)

"Розробити та дослідити методи побудови автоматизованих систем моніторингу динамічних об’єктів з мережецентричною архітектурою"

В.В.Петров, В.І. Кожешкурт

Грань

(2013-2015)

"Розробити технології виготовлення мікропризмових структур та дифракційних оптичних елементів для систем обробки, перетворення та реєстрації інформації на основі використання метаматеріалів"

А.А.Крючин

"НОРМА"

(2011-2014)

"Дослідження та розробка адаптивних технологій організації обчислень і математичне моделювання вузлів глобальних архітектур для інформаційних систем державного управління"

О.Я. Матов

"Термо"

(2013-2014)

«Технологія лазерного надщільного запису на нанокомпозитних тонких плівках для сучасних інформаційних систем»

А.А. Крючин

"Когерент"

(2011-2013)

«Фізико-технічні основи підвищення роздільної здатності когерентних оптичних систем запису та відображення інформації »

А.А. Крючин

"АСКІАС-2011"

(2011-2013)

«Дослідження та розробка технологій комп’ютерного моделювання інформаційно-аналітичних систем»

О.Г. Додонов

"Якість"

(2011-2013)

«Розробка фізико-технічних основ створення наноструктурних рельєфів для збереження інформації та перетворення оптичних зображень»

В. В. Петров

"НТП_2013"

(2013)

««Розробка прецизійної широкосмугової геофізичної метрологічної віброплатформи на основі лазерної цифрової інтерферометрії»

В. В. Петров

"База-2"

(2011-2013)

«Дослідження динаміки публікацій з інформатики в реферативній базі даних реферативного журналу «Джерело»

А.А. Крючин

"Надія"

(2010-2012)

«Розробка методів побудови високонадійних носіїв цифрової інформації»

А.А. Крючин

"Моніторинг"

(2010-2012)

«Розробка методів створення систем обробки інформації для моніторингу рухомих об’єктів у реальному часі»

В.В.Петров
В.І.Кожешкурт

"Аналітика 2010"

(2012)

«Методи і засоби моніторингу, адаптивного агрегування та узагальнення потоків інформації з глобальних комп’ютерних мереж для інформаційно-аналітичної діяльності »

О.Г.Додонов

"Гіпер"

(2012)

«Розробка методів представлення інформації з використанням гіперкомплексних числових систем для моделей обробки даних »

Д.В. Ланде

"Комбілінза"

(2011)

«Розробка технології створення та організація виготовлення комбінованих сферо-циліндро-призматичних лінз та окулярів на їх основі для лікування косоокості та інших складних вад зору »

В.В. Петров

"Меганорм"

(2009-2011)

«Дослідження і розробка методів та моделей адаптації розподілених інформаційних інфраструктур міжвідомчої взаємодії при прийнятті рішень в сфері державного управління»

О.Я.Матов

Сенсор

(2009-2011)

«Розробка фізико-технічних основ створення комбінованих рефракційних мікрорельєфних структур для офтальмології та медико-біологічних досліджень»

С.М. Шанойло

Ранги

(2009-2011)

«Розробка наукових засад створення систем підтримки рішень ординального типу»

В.В.Циганок

KORPYS-2007

(2007-2011)

«Теретико-методологічні засади створення корпоративних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем підвищеної живучості»

О.Г.Додонов

"Мета-2"/
(2007-2011)

«Технології надщільного запису інформації на перспективних реєструвальних середовищах»

В.В.Петров

"КІАС-2007"
(2008 – 2010)

Дослідження методів побудови аналітичної складової корпоративних інформаційно-аналітичних систем (“КІАС-2008”)

О.Г.Додонов

Прецизіон
(2008-2010)

Розробка принципів побудови систем управління променем лазера для створення носіїв довготермінового збереження інформації на основі кварцових та сапфірових підкладок

В.В. Петров

База
(2008-2010)

Формування і використання реферативної бази даних наукових видань України

А.А. Крючин

"Belarus"
(2009-2010)

Нові алгебраїчні методи опису поляризації фізичних полів та обробки даних в задачах фільтрації та захисту інформації

М.В. Синьков

Тера
(2008-2010)

Дослідження методів побудови електронних сховищ для довготермінового зберігання інформації.

А.А.Крючин.

Спрут
(1997-1999)

Розробка та створення аналітичних моделей та програмних засобів побудови систем підтримки та прийняття керівних рішень в сфері організаційного управління

Хаджинов В.В.

"Конус"
(1997-1999)

Розробка методів та технології високощільного запису інформації

Петров В.В.
Крючин А.А.

Евріка
(1997-1999)

Розробка елементів теорії ієрархій та побудови прогнозуючих систем підтримки рішень

Тоценко В.Г.

"Рівень"
(1998-2000)

Дослідження та розробка технології виготовлення багатошарових люмінесцуючих середовищ для компакт-дисків.

Петров В.В.

Об'єм
(1998-2000)

Дослідження та розробка алгоритмів реконструкції в комп'ютерній томографії для просторів з числом вимірів, більшим двох.

Синьков М.В.

"Рівняння"
(1998-2000)

Розробка та дослідження алгоритмів розв'язування диференційних рівнянь та їх систем від гіперкомплексного змінного

Синьков М.В.

Мережа-99
(1999-2000)

Структурний аналіз корпоративних інтегрованих комп'ютерних систем з розподіленими базами даних та організація технологічного процесу розробки їх архітектури.

Додонов О.Г.
Іваненко П.І.

"Репродукція"
(1999-2001)

Дослідження та розробка систем неруйнівного цифрового відтворення аудіоінформації з раритетних носіїв

Шанойло С.М.

"Зірка"
(1999-2001)>

Дослідження методів захисту інформаційних ресурсів в територіально-розподілених інформаційно-аналітичних системах

Додонов О.Г.

Градієнт
(1999-2001)

Розробка фізико-технічних основ технології виготовлення оптичних носіїв інформації з високою щільністю запису

Крючин А.А.

"Реферат"
(1999-2001)

Створення бази даних рефератів наукових видань України

Крючин А.А.

Промінь
(1999-2001)

Дослідження та розробка технології і методів інформаційного забезпечення сфер науки, освіти і виробництва з інформаційних ресурсів Національного банку комп'ютерної інформації на основі систем і засобів масового розповсюдження комп'ютерної інформації

Петров В.В.
Кожешкурт В.І.

"Пошук-0"
(2001)

Дослідження методів пошуку документів в територіально-розподіленій інформаційно-обчислювальній мережі

Бойченко А.В.

"Матеріали нової техніки"
(1999-2001)
(Уж.відділ)

Пошук нових матеріалів та фізичних принципів оптичного запису інформації

Богданова-Борець О.В.

Досвід
(2000-2002)

Розробка фізико-технічних основ створення оптоелектронних систем пристроїв оптичного надщільного запису на носіях з низьким коефіцієнтом відбиття.

Крючин А.А.

Слот
(2000-2002)

Дослідження та розробка методів і технологій побудови корпоративних інформаційних систем.

Хаджинов В.В.

Рубікон
(2000-2002)

Розробка елементів теорії прийняття колективних рішень.

Тоценко В.Г.

Запис
(2001-2003)

Дослідження процесів лазерного запису та зчитування інформації з люмінесцуючих середовищ

Крючин А.А.

ТЕКС-2001
(2001-2003)

Дослідження та розвиток інформаційних технологій для корпоративних комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем

Додонов О.Г.

ТЕКС-2004
(2004-2006)

Дослідження технологій аналітичної діяльності у корпоративних інформаційно-аналітичних системах (КІАС)

Додонов О.Г.

Куб
(2001-2003)

Розвиток методів підвищення продуктивності інформаційних систем з використанням спеціалізованих класів диференційних рівнянь

Синьков М.В.

Пучок
(2001-2003)

Дослідження та розробка методів підвищення продуктивності при об'ємній реконструкції зображень для складної геометрії сканування

Синьков М.В.

"Мета-ДЗ"
(2003-2004)

Збереження архіву фонограм засідань Президії НАН України в цифровому вигляді (додаткове завдання)

Петров В.В.
Шанойло С.М.

Термін
(2002-2004)

Розробка фізико-технічних основ технології виготовлення металевих носіів інформації.

Крючин А.А.

"Зірка-2"
(2002-2004)

Дослідження технології безпечної роботи з інформаційним ресурсом в розподілених системах.

Додонов О.Г.

Щільність
(2002-2004)

Дослідження методів створення систем оптичного запису інформаційних структур високої розподільної здатності

Петров В.В.
Шанойло С.М.

Промінь-2
(2002-2004)

Дослідження та розробка технологійі методів інформаційного забезпечення сфер науки, освіти, виробництва, державного управління і бізнесу на основі прогресивних інформаційних технологій.

Петров В.В.
Додонов О.Г.

Інтеграція
(2002-2004)

Розробка архітектури та створення інтегрованої реферативної бази даних національних наукових видань України

Петров В.В.
Крючин А.А.

"Мета-1"
(2003-2005)

Дослідження методів створення технології довготермінового збереження інформації на металевому носії.

Боднар С.В.

"Захист"
(2003-2005)

Розробка фізико-технічних методів верифікації та ідентифікації компакт-дисків

Петров В.В.

"Г/Д 126"
(2001-2005)

Комплексна система адміністрування інформаційними ресурсами

Сенченко В.Р.

"Міраж"
(2003-2005)

Розробка некритеріальних методів підтримки прийняття рішень в умовах ризиків та невизначеності

Тоценко В.В.

"СЛОТ-2"
(2003-2005)

Дослідження, розробка і моделювання основних процесів життєвого циклу інформаційних систем, орієнтованих на підтримку прийняття рішень

Матов О.Я.

"Куб-1"
(2003-2005)

Розвиток методів підвищення продуктивності інформаційних систем з використанням спеціалізованих класів диференційних рівнянь

Синьков М.В.

"ОМЗ УІАС НС"
(2005)

Вдосконалення нормативно-правового, організаційного та методичного забезпечення створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій

Додонов О.Г.

"Крижина"
(2002-2006}

Розвиток теорії живучості комп'ютерних систем і методологічних основ розробки захищених інформаційних технологій для систем підтримки прийняття рішень

Додонов О.Г.

"Мета"
(2005-2007)

Дослідження методів і створення технології довготермінового зберігання цінної та стратегічно важливої цифрової інформації

Петров В.В.
Крючин А.А.

"Темп"
(2005-2007)

Розробка фізико-технічних методів швидкісного формування рельєфних мікрозображень на металевих підкладках

Петров В.В.
Крючин А.А.

“ДІЯ-2005”
(2005-2007)

Методологічні основи організації інформаційної взаємодії у розподілених комп’ютерних системах підвищеної живучості

Додонов О.Г.

"Рубіж"
(2006-2008)

Розробка теоретичних засад підтримки прийняття рішень у конфліктних ситуаціях

Тоценко В.Г.

"Ресурс"
(2005-2007)

Розробка та створення корпоративної технології формування електронних реферативних ресурсів України

Крючин А.А.

"Світанок"
(2005-2007)

Дослідження методів створення систем для довгострокового зберігання великих об’ємів інформації

Петров В.В.

"Мегареєстр"
(2006-2008)

Дослідження теоретичних засад і розробка методології процесів створення багаторівневих інформаційних систем для динамічних організаційних структур з семантично непорівнювальними інформаційними ресурсами

Матов О.Я.

"Магніт"
(2006-2008)

Розробка фізико-технічних основ технології виготовлення мікрорельєфних структур перетворення оптичних зображень

Петров В.В.