Skip to main content

Шифр, роки виконання

Найменування науково-дослідної роботи

Науковий керівник

«СЦЕНАРІЙ»

(2019 –2023)

«Методи та засоби комп’ютерного моделювання сценаріїв аналітичної діяльності в системах організаційного управління»

О.Г. Додонов

«Промінь»

(2019 –2021)

«Розробити та дослідити високоефективні мікрорельєфні структури та елементи перетворення світлових потоків»

В.В. Петров

«Модель-Мережа»

(2019 –2021)

«Розробити і дослідити моделі функціонування та методи оцінки ефективності систем моніторингу рухомих об’єктів з мережецентричною архітектурою в умовах впливу навмисних завад »

В.В. Петров

«Індекс»

(2019 –2023)

«Розробити та дослідити наукометричні сервіси бази даних «Україніка наукова»»

А. А. Крючин

«Нановізор»

(2019 –2023)

«Дослідити та розробити методи аналізу структури нанооб’єктів та відображення інформації когерентними джерелами світла»

А. А. Крючин

«ТРАНСФЕР»

(2018 –2022)

«Розробити методи отримання, обробки та застосування знань різної природи при підтримці прийняття рішень у соціотехнічних системах»

В.В. Циганок

«Субмікрон»

(2017 –2021)

« Розробити технологію довгострокового зберігання даних з використанням методів субмікронної літографії»

В.В. Петров

«LIVE – 2017»

(2017 –2021)

«Розробити механізми підвищення живучості для забезпечення функціональної стійкості систем організаційного управління об’єктів критичних інфраструктур»

О.Г. Додонов

«Навігатор»

(2016–2020)

« Розробити та дослідити моделі предметних областей при формуванні баз знань і забезпеченні семантичного пошуку»

Д.B. Ланде

«Аналітика-2016»

(2016–2020)

«Розробити методи управління інформаційно-аналітичною діяльністю при використанні інформаційних ресурсів комп’ютерних мереж»

О.Г. Додонов

"Візир"

(2016–2020)

«Розробити та дослідити методи оперативної обробки та аналізу сцен на поточних зображеннях в системах моніторингу від різнотипних датчиків зовнішньої інформації»

В.В. Петров