Skip to main content

Бойченка А.В. виконуючого обов’язки старшого наукового співробітника відділу № 202, обрано 19 березня 2024р. на посаді старшого наукового співробітника відділу № 202 за спеціальністю 01.15.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» у зв’язку з проходженням конкурсу .

Підстава: протокол № 1 від 18.03.2024р.. засідання Конкурсної комісії ІПРІ НАНУ,  витяг з протоколу № 6 від 19.03. 2024р.засідання Вченої ради ІПРІ НАНУ.