Skip to main content

ВІДДІЛ 104. ВІДДІЛ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Завідувач відділу:
Циганок Віталій Володимирович
Доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Наукові напрями досліджень відділу
Теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах. 
Основні наукові задачі
Дослідження     і розвиток теоретичних засад і прикладних     методів створення комп'ютерних     інформаційно-аналітичних,     інформаційно-пошукових систем, моделей     предметних областей, методів захисту     інформації в комп'ютерних системах і     мережах.    Дослідження     інформаційних мережевих структур,     розробка та застосування методології     їх моделювання, аналізу і синтезу. Дослідження     і розвиток інформаційних технологій     моніторингу інформаційного простору     глобальних інформаційних мереж,     інтелектуальна обробка інформації з     глобальних комп’ютерних мереж.   Дослідження     і розвиток теорії гіперкомплексних     числових систем з позицій теорії чисел,     загальної алгебри, теорії функцій та     диференціальних рівнянь.   Дослідження     в галузі інтелектуальної обробки даних,     комп’ютерної лінгвістики, мережевих     онтологій, цифрової обробки сигналів.  Дослідження  i  створення     баз даних та знань, методів проведення     наукометричних досліджень. Дослідження і розвиток засобів     математичного моделювання, оптимізації     та системного аналізу,  теоретичних  і методологічних засад експертних  систем підтримки прийняття рішень.