Skip to main content

Петров В.В., Крючин А.А., Горбов І.В., Панкратова А.В., Манько Д.Ю., Бородін Ю.О., Шиховець О.В.Формування субмікронних рельєфних структур на поверхні сапфірових підкладок // ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛАТ.24, No2 (2023) С.298-303.

                Проведено аналіз технологій, які дозволяють створювати мікрорельєфні структури на поверхні сапфірових підкладок. Показано, що найбільш ефективним методом формування рельєфних структур із субмікронними розмірами є йонно-променеве травлення через сформовану методом фотолітографії захисну маску. Основні проблеми при створенні мікрорельєфу на поверхні сапфірових підкладок полягають у видаленні статичного електричного заряду в процесі йонно-променевого травлення підкладок, а також отриманні захисної маски з вікнами заданих розмірів, через яку здійснюється травлення сапфірової підкладки.

Грещук О.М., Дуркот М.О., Макар Л.І., Мудрий С.І., Рубіш В.М., Трикур І.І., Штаблавий І.І., Юркін І.М., Юхимчук В.О. Структурні та морфологічні властивості відпалених плівок системи As2S3-Sb2S3-SbI3  // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2023, Т. 25, № 2 C.3-9.

Никифоров О.В., Путятін В.Г., Куценко С.А.Математичні моделі та методи для вирішення деяких питань інформаційної безпеки // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2023, Т. 25, № 2 C.27-65.

Савченко М.М., Циганок В.В. Оптимізація обсягу інформації у частково децентралізованій системі підтримки прийняття рішень // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2023, Т. 25, № 2 C.89-98.

Кузьмичов А.І. Організація транспортних маршрутів у задачах зберігання, розподілу та постачання ресурсів за оптимізаційною моделлю MILP // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2023, Т. 25, № 2 C.99-107.

Реєстрація, зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція 27–28 вересня 2023 року: збірник / за ред. В.В. Петрова. Київ: ІПРІ НАН України, 2023. 117 с.

         У збірнику представлено результати досліджень у галузі інформаційних технологій, які одержані співробітниками ІПРІ НАН України в 2022 році. Результати досліджень доповіда лися на Щорічній підсумковій науковій конференції ІПРІ НАН України. Представлені мате ріали дають оцінку дослідженням, які проводилися в ІПРІ НАН України в таких галузях: фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних; інформаційно-аналітичні системи; програмно-апаратні засоби моніторингу; моніторинг і аналіз даних у глобальних мережах; експертні системи та підтримка прийняття рішень.

Для наукових співробітників та інженерно-технічних спеціалістів, які займаються проблемами інформаційних технологій.  Зміст збірника Щорічної підсумкової наукової конференції  27–28 вересня 2023 року:

Beibei Xu,Valeriy Kuzminykh, Shiwei Zhu, Junfeng Yu, Mingjun Zhang, Sisi Li, Dmytro Lande.Research on library construction driven by multi-technology integration // In: Proceedings Volume 12462, Third International Symposium on Computer Engineering and Intelligent Communications (ISCEIC 2022); 124620K (2023) https://doi.org/10.1117/12.2660850