Skip to main content

Склад редколегії журналу

Петров Вячеслав Васильович – академік НАН України – головний редактор (Україна)

Додонов Олександр Георгійович – докт. техн. наук, професор– заст. гол. редактора (Україна)

Крючин Андрій Андрійович – чл.-кор. НАН України – заст. гол. редактора (Україна)

Шанойло Семен Михайлович - канд. техн. наук – відповідальний секретар (Україна)

Голоенков Володимир Васильович – докт. техн. наук, професор (Республіка Білорусь)

Григорук Валерiй Iванович – докт. фiз.-мат. наук, професор (Україна)

Ільченко Михайло Юхимович – академік НАН України ( Україна)

Каліновський Яків Олександрович – докт. техн. наук (Україна)

Кравець Василь Григорович – докт. фіз.-мат. наук (Велика Британія)

Лапчук Анатолій Степанович – докт. техн. наук (Україна)

Ланде Дмитро Володимирович – докт. техн. наук, професор (Україна)

Лисенко Володимир Сергійович – чл.-кор. НАН України (Україна)

Матов Олександр Якович – докт. техн. наук, професор (Україна)

Онищенко Олексій Семенович – академік НАН України (Україна)

Палагін Олександр Васильович – академік НАН України (Україна)

Рубіш Василь Михайлович – докт. фiз.-мат. наук, професор (Україна)

Снарський Андрій Олександрович – д.ф.-м.н., професор (Україна)

Хаджинов Володимир Віталійович – докт. техн. наук, професор (Польща)

Fu Minglei – докт. наук, професор (КНР)

Le Zichun – докт. наук, професор (КНР)

Tsiulyanu Dumitru – член-кореспондент АНМ (Республіка Молдова)