Skip to main content

XXIII Міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2023).

30 листопада 2023 року Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України проводить XXIII Міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2023). https://its.ipri.kiev.ua/

До участі в конференції запрошуються науковці, освітяни, представники органів державної влади та управління, бізнесу, а також усіх сфер, зацікавлених у тематиці. Захід передбачає обмін досвідом, зміцнення співробітництва, обговорення питань, що стосуються галузі інформаційних технологій та безпеки, особливо, досліджень у сфері комп’ютерних наук, а також, забезпечення відповідності наукових досліджень сучасним міжнародним стандартам.

Конференція буде проводитись в режимі онлайн.

Програма конференції орієнтована на розгляд доповідей за наступними тематичними напрямками:

 • безпека та живучість критичних інфраструктур;
 • технології аналітики великих обсягів даних (Big Data);
 • аналітичні системи на основі відкритих джерел інформації (OSINT);
 • комп’ютерне моделювання складних систем;
 • моделювання, аналіз та прогнозування процесів мережевої взаємодії;
 • інтелектуальні технології підтримки прийняття рішень.

Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек».

3–5 жовтня 2023 року у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбулася Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек».Науковці іституту приняли участь у цій конференції. 3 жовтня 2023 року відділ фонду юдаїки провів семінар «Юдаїка в бібліотеках, архівах і музеях України». Захід відбувся в дистанційному онлайн-форматі на платформі Zoom у межах міжнародної наукової конференції бібліотеки. Невелику доповідь про унікальні музичні записи Мойсея Береговського наприкінці семінару виголосив Андрій Крючин, заступник директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Повну доповідь Петрова В. В., Крючина А. А., Косяка І. В., Єгупової Л. І., Солоніни Н. В.«Аналіз використання музичних записів з колекції Мойсея Береговського» було представлено на секції «Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення: до 100-річчя журналу “Музика”».

Цікава доповідь була представлена на конференції і « Методи пошуку та оцінювання наукового потенціалу з оборонної тематики країни на основі мережевого аналізу національної реферативної бази даних «Україніка наукова» науковцями Ланде Д. В., Крючин А. А., Гарагуля С. С. Доповіді увійши у  збірник Матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек», організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (3–5 жовтня 2023 р.),

Відбулася "Щорічна підсумкова наукова конференція 2023 року"

26-27 вересня 2023року відбулася щорічна підсумкова науково-технічна конференція «Реєстрація зберігання і обробка даних» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Відкрив конференцію заступник директора інституту, члена-кореспондента НАН України Крючин Андрій Андрійович. В  конференції взяли участь науковці та інженерно-технічні спеціалісти. На конференцію були представлені 46 доповідей ( в тому числі 5 стендових доповідей) за результатами досліджень  наукових напрямків:

–-фізичні основи, принципи, методи та системи реєстрації і перетворення інформації, створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації;

–-теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, створення системпідтримки прийняття рішень;

–-створення автоматизованих систем моніторингу множини рухомих об'єктів у реальному часі.

Не зважаючи на військовий стан в країні, конференція пройшла в режимі offline з урахуванням безпеки у випадку повітряної тривоги. Для доповіді надавалось по 10 хвилин кожному доповідачу. Керівники відділів доповіли про наукові здобуткм у 2023 році. Програма конференції.

Тези доповідей будуть надруковані в збірнику наукових праць “Реєстрація зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція”.

 

 Щорічна підсумкова наукова конференція 2023 року

Запрошуємо до участі в роботі щорічної науково-технічної конференції ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних», що відбудеться  26-27 вересня 2023 року.

Запрошуємо на виступи та дискусії з лідерами думок, науковців та інженерно-технічних спеціалістів, які розглядатимуть різноманітні аспекти за науковими напрямами:

–-фізичні основи, принципи, методи та системи реєстрації і перетворення інформації, створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації;

–-теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, створення системпідтримки прийняття рішень;

–-розробка методів створення системи комп'ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань;

–-створення систем відтворення інформації з раритетних носіїв;

–-теоретичні основи і прикладні методи комп'ютерного моделювання;

–-створення автоматизованих систем моніторингу множини рухомих об'єктів у реальному часі.

Кінцевий термін подачі тез доповідей 1серпня2023р.

Планується видати тези доповідей конференції. Тези доповідей повинні бути українською або англійською мовою. Надсилати їх в електронному вигляді на адресу nvs@ipri.kiev.ua, а в паперовому вигляді надавати Cолоніній Н.В. (тел. 1-47, к 4-8)

 Вимоги до тез доповідей додаються.

1. Матеріали надаються в електронному вигляді у форматі Microsoft Word 2003 (*.doc).

2. Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, обґрунтування отриманих результатів та висновки.

3. Обсяг тез - 2 повні сторінки (зі списком літератури) формату A4.

4. Поля з усіх боків - 2 см.

5. У верхньому лівому кутку вказується УДК.

6. Назва статті - посередині прописними літерами, шрифт 14пт, Тimes New Roman, напівжирний.

7. Далі через один інтервал розміщуються прізвище та ініціали автора - шрифт 12пт, Тimes New Roman, напівжирний курсив, вирівнювання посередині. Тези щорічної підсумкової конференції є одноосібною публікацією.

8. Далі через один інтервал – текст тез основним стилем; основний стиль - шрифт 12пт, Тimes New Roman, міжрядковий інтервал - 1; абзац - 1см; вирівнювання за шириною;

9. Заголовки структурних частин друкуються зліва з інтервалом 6 пт. перед абзацом та виділяються жирним шрифтом.

10. Назва таблиці розташовується посередині; наповнення таблиці - шрифт 10пт, Тimes New Roman. Зверху та знизу таблиця відокремлюється від основного тексту пустими рядками.

11. Рисунки групуються як один об’єкт, приводяться до формату - відтінки сірого, розміщення по центру, назва рисунку після нього по центру. Зверху та знизу рисунок відокремлюється від основного тексту пустими рядками. В тезах має бути не більше одного рисунка.

12. Всі формули набираються в редакторі Microsoft Equation;

13. Пронумерований список літератури розміщується через рядок від основного тексту шрифт 10 пт, Тimes New Roman.

14. Кількість посилань повинно бути не більше 5.

                       Орг. комітет конференції

Інформаційні технології та безпека (ІТБ-2022).

16 листопада 2022 року в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України відбулася XXII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та безпека" (ІТБ-2022).
У конференції взяли участь науковці, освітяни, працівники органів державної влади та управління, бізнесу, сфер господарювання та послуг.
Програма конференції охоплювала наступні теми:
• безпека та живучість критичних інфраструктур;
• технології аналітики великих обсягів даних (Big Data);
• аналітичні системи на основі відкритих джерел інформації (OSINT);
• комп’ютерне моделювання складних систем;
• моделювання, аналіз та прогнозування процесів мережевої взаємодії;
• методи та засоби підтримки прийняття рішень.
На конференції було представлено понад 30 доповідей, матеріали опубліковано у збірнику:
Інформаційні технології та безпека. Матеріали XХII Міжнародної науково-практичної конференції ІТБ-2022– Київ: Інжиніринг. – 132 с. ISBN: 978-966-2344-85-1

Щорічна підсумкова наукова конференція 2022 року

27-28 вересня 2022 року відбулася щорічна підсумкова науково-технічна конференція «Реєстрація зберігання і обробка даних» присвячена 35-й річниці утворення Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Відкрив конференцію директор інституту, академік НАН України Петров Вячеслав Васильович. В  конференції взяли участь науковці та інженерно-технічні спеціалісти. На конференцію були представлені 54 доповіді ( в тому числі 21 стендова доповідь ) за результатами досліджень  наукових напрямків:

–-фізичні основи, принципи, методи та системи реєстрації і перетворення інформації, створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації;

–-теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, створення системпідтримки прийняття рішень;

–-розробка методів створення системи комп'ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань;

–-створення систем відтворення інформації з раритетних носіїв;

–-теоретичні основи і прикладні методи комп'ютерного моделювання;

–-створення автоматизованих систем моніторингу множини рухомих об'єктів у реальному часі.

Найбільший інтерес визвали доповіді Лапчука А.С., Горбова І.В., Бєляка Є.В., Бріцького О.І., Юзефовича В.В. та Ланде Д.В.

Програма конференції.

Тези доповідей  надруковані в збірнику наукових праць ІПРІ НАН України “Реєстрація зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція”. Зміст збірника наукових праць  2022 р.

Щорічна підсумкова наукова конференція 2021 року

18-19 травня 2021 року відбулася щорічна підсумкова науково-технічна конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних». Відкрив конференцію Петров Вячеслав Васильович-директор інституту, академік НАН України. В роботі конференції взяли участь науковці та інженерно-технічні спеціалісти. Програма конференції. Тези доповідей  надруковані в збірнику наукових праць ІПРІ НАН України “Реєстрація зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція”. Зміст збірника наукових праць  2021 р.

Конференція пройшла в особливих умовах з дотриманням медичних вимог в умовах пандемії.

Міжнародна конференція «Кластерні та наноструктурні матеріали» («Clusters and nanostructured materials (CNM-6’2020)»»

 

5–9 жовтня 2020 року в смт. Чинадієво, Мукачівського району Закарпатської області на базі відпочинку «Водограй» відбулася Міжнародна конференція «Кластерні та наноструктурні матеріали» («Clusters and nanostructured materials (CNM-6’2020)»).

Тематика конференції:

– розмірні ефекти і самоорганізація наносистем;

– структура і властивості низькорозмірних систем;

– напівпровідникові наносистеми та наноструктури;

– металічні і вуглецеві наноматеріали;

– плівки, покриття та поверхневі наносистеми;

– супрамолекулярні структури, аерогелі, колоїдні системи;

– біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині;

– діагностика та моделювання наноструктур і нанорозмірних систем;

– технології одержання наноматеріалів;

– практичне застосування наноматеріалів.

Робочі мови конференції – англійська, українська, російська.

У рамках цього заходу була проведена сателітна конференція проекту ACCELERATE програми H2020.

Програма та матеріали конференції

Щорічна науково-технічна конференція 

28-29 вересня в  ІПРІ НАНУ відбулася щорічна науково-технічна конференція «Реєстрація зберігання і обробка даних». До участі в роботі якої були запрошені науковці та інженерно-технічні спеціалісти. На конференції були представлені 60 стендових доповідей про результати досліджень за науковими напрямами:

 • фізичні основи, принципи, методи та системи реєстрації і перетворення інформації, створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації;

 • теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, створення системпідтримки прийняття рішень;

 • розробка методів створення системи комп'ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань;

 • створення систем відтворення інформації з раритетних носіїв;

 • теоретичні основи і прикладні методи комп'ютерного моделювання;

 • створення автоматизованих систем моніторингу множини рухомих об'єктів у реальному часі.

Відкрив конференцію Петров Вячеслав Васильович- директор інституту академік НАН України, доктор технічних наук. Конференція пройшла в особливих умовах з дотриманням медичних вимог в умовах пандемії.