Skip to main content

Відділ 101. ВІДДІЛ СИСТЕМ ОПТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завідувач відділу:
Петров Вячеслав Васильович
Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік НАН України, доктор технічних наук, професор. 

Заступник завідувача відділу:
Шанойло Семен Михайлович
кандидат технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 
Наукові напрями досліджень відділу
Фізичні основи, принципи, методи та системи оптичної реєстрації інформації. Створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації. Створення систем відтворення звуку та зображень з раритетних носіїв інформації.

Основні наукові задачі

 • Дослідження і розробка фізико-технічних основ побудови систем оптичного запису інформації.
 • Дослідження і розробка високорозподільних оптичних систем запису/відтворення цифрової інформації.
 • Дослідження і розробка оптичних динамічних імерсійних систем запису/відтворення цифрової інформації.
 • Дослідження і розробка систем керування лазерним променем.
 • Дослідження і розробка фотоелектричних датчиків обертання та лінійного переміщення, в тому числі інтерферометричних.
 • Дослідження і розробка прецизійних електромеханічних систем та вузлів обертання, позиціювання та автофокусування.
 • Дослідження і розробка систем підготовки даних та управління станції лазерного запису цифрової інформації на диски-оригінали.
 • Дослідження і розробка прецизійних систем і вузлів відтворення звуку з воскових циліндрів Едісона.
 • Дослідження і розробка методів і алгоритмів очищення фонограм, відтворених з раритетних носіїв.
 • Розробка методів створення систем трансформації оптичних зображень, зокрема оптичних дифузорів, концентраторів світла та мікропризмових структур для офтальмонології та дорожнього господарства.

Основні наукові досягнення та впровадження розробок

 • Відкритий ефект неорганічної фотолітографії, вперше в світі одержані елементи субмікронних розмірів.
 • Вперше в світі, за сім років до появи перших компакт-дисків, запропонована концепція оптичного диска як “єдиного носія інформації“. 
 • Створено перший в світі накопичувач інформації ЄС5150 на оптичних дисках ЄС5350 ємністю 2,5 Гбайт.
 • Вперше в світі запропоновано і досліджено метод оптичного динамічного імерсійного запису інформації.
 • Створено накопичувач інформації ЄС5153 на оптичних циліндрах ємністю 250 Мбайт.
 • Запропоновано концепцію масового поширення комп'ютерної інформації по каналам широкомовного телебачення і створена електронна комп'ютерна газета. 
 • Запропоновано і досліджено принципово новий метод неруйнівного відтворення звуку з воскових циліндрів Едісона та створено і впроваджено відповідний апаратно-програмний комплекс.
 • Створено технологію та прецизійне обладнання для виготовлення високоефективних світлоповертальних елементів.

 • Розроблені високоефективні бордюрні катафоти, здійснена технологічна підготовка їх промислового виробництва. За рекомендацією КК “Київ — автодор” і погодженням з Держдор НДІ ім. М.П. Шульгіна круговим бордюрним катафотам присвоєно, залежно від кольору світлоповертальних елементів, шифри ВРД2а та ВРД3а і внесено до проекту ДСТУ 4036:20ХХ “Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні умови.“, який знаходиться в стадії обговорення та затвердженя.
 • Розроблено технологію та комплекс технологічного обладнання для виготовлення микропризмових структур Френеля для офтальмології.
 • Розроблено та впровадженно у виробництво комплекс мікропризмового діагностичного обладнання — діагностичних наборів компенсаторів косоокості призмових КК-42, наборів діагностичних лінійок призмових -ДНСК1 та діагностичного виробу “Стекла Боголіні” - який забезпечує змогу лікарів-офтальмологів здійснювати достовірну діагностику косоокості, розладу бінокулярного зору та стану сітківки у дітей, починаючи з раннього віку та на ранніх стадіях захворювання, здійснювати безопераційне лікування та реабілітаційні процедури різноманітних захворювань ока.
 • Розроблено оригінальні комбіновані призмо-сфероциліндричні лінзи, організовано виготовлення лікувальних окулярів на їх основі і в співпраці з 52 лікарями-офтальмологами з усіх регіонів України організовано комплексне безопераційне лікування косоокості у дітей.

 

Спільно з відділом 103:

 • Створено і впровадженно технологічний комплекс для виготовлення штампів для тиражування копакт-дисків.

 • Створено і впровадженно технологічний комплекс для виготовлення і досліджень оптичних дисків різних форматів та матеріалів з мікрорельєфними структурами

 • Розроблені унікальні комбіновані геофізичні прилади на основі лазерної цифрової інтерферометрії.

 • Створена двокоординатна прицезійна широкосмугова метрологічна віброплатформа на основі лазерної цифрової інтерферометрії. Платформа атестована Укрметртестстандержомі призначена для повірки та калібрування сейсмометрів і інших геофізичних приладів.

 • Розроблено теоретичні основи локалізаціїта ідентифікації важких рухомих об'єктів, важкої військової техніки, потягів, техногенних подій і руйнівних процесів у спорудах на основі лазерної цифрової інтерферометрії.